Leder- og Ledelsesutvikling

Agnelli skreddersyr og designer prosesser innen leder- og ledelsesesutvikling slik at ledere har kompetanser og prosesser de trenger for å gjennomføre endringer og skape smidige organisasjoner. Vi jobber med utvikling av ledergrupper, individuell lederutvikling og designer ulike ledelsesutviklingsprogram basert på virksomhetens situasjon, læringsmål, lederprinsipper og verdier. Fokus er å skape trygghet og tillit, og tilrettelegge for godt samarbeid, kreativitet, nyskaping og vekst.

Lederutviklingsprogram

Vi har lang erfaring med skreddersydde lederutviklingsprogram på alle nivå i organisasjonen. Fra førstegangsleder til aspirerende topplederprogram, men også generell ledelsesutvikling hvor fokus har vært ”hva skal kjennetegne ledelse hos oss”, basert på virksomhetens strategi, visjon, mål, behov, verdier og ledelsesprinsipper. Vi jobber med erfaringsbasert læring hvor ledere erfarer gjennom handling og reflekterer over sin egen læring i etterkant. Vi bruker utviklingsverktøy, simuleringer, tilbakemeldinger og ulike treningsformer.

Vi leverer dessuten tilpassede kurs for utvikling av sentrale kompetanser for virksomheter som er opptatt av innovasjon, kulturutvikling og endringsledelse.

Designdrevet innovasjonsledelse

Teknologiske fremskritt endrer måten vi lever og jobber. Å lede i en digital økonomi krever helt andre lederkompetanser enn tidligere. Lær hvordan dere utvikler et nytt tankesett og ny atferd som omfavner endring, endrer organisasjonskulturer og bidrar til medarbeiderdrevet innovasjon.

Agnelli kan tilby et spesialtilpasset program i innovasjonsledelse med forankring i designtenkning hvor vi utvikler tankesett og kompetanser ledere trenger for å lede inn i fremtiden. Læringsformen er interaktiv med simuleringer, prototyping og utprøving av verktøy i trygge rammer.

Styre- og Ledergruppeutvikling

Fungerer styret eller ledergruppen godt vil den ta bedre beslutninger,  bidra til utvikling av organisasjonen, gruppen selv og hvert enkelt medlem. De som lykkes har de riktige forutsetningene, gode arbeidsprosesser og kan derfor skape gode resultater.

Vi tilbyr en skreddersydd prosess avhengig av gruppens behov. Det kan være en kortere eller lengre prosess der målet er å sikre bedre effektivitet. 

Team- og prosjektutvikling

Vi hjelper team med å lykkes sammen og skape gode resultater. Teamet ender opp med et teammandat, en teamkontrakt og et formål som beskriver rammene de skal jobbe innenfor og som oppleves meningsfylt og retningsgivende. Alle involveres ved etablering av roller, ansvar, oppgaver og arbeidsmål. De enes om hvordan målene skal nås gjennom god samhandling og gode arbeidsprosesser.

Vi jobber også med prosjektteam for å sikre fremdrift og en prosess som skaper eierskap, forståelse og engasjement. Her bruker vi moderne metoder for prosjektstyring som ender opp i en visuell og oversiktlig prosjektplan.

Vi har lang erfaring med ulike grupper og team med mål om å skape bedre tillit, samspill og effektivitet. Samtidig skal vi ha det moro underveis.

Individuell lederutvikling og coaching

Mange ledere opplever behov for en arena hvor de kan fokusere på det som er viktig for dem og kunne erfare læring i en èn-til-èn situasjon. Det kan handle om faglig utvikling, eller hjelp til håndtering av daglige utfordringer i lederrollen. I et individuelt lederutviklingsprogram får lederen tilgang til utviklingsverktøy som vi bruker i andre programmer, men med en eksklusiv tilgang til prosess og samtaler spesialtilpasset den enkelte. Sammen definerer vi mål for læring og utvikling som vi jobber mot i perioden.

100-dagersprogrammet for nye ledere

Overgangen til en ny lederrolle er en krevende fase med mange potensielle fallgruver. Basert på suksessboken 100-dagerskoden, hvordan mestre ny lederrolle og unngå fallgruver, tilbyr vi et coaching og onboarding program for ledere som skal i gang med ny lederrolle. Vi jobber spesifikt med lederens situasjon og veileder og støtter underveis de første månedene. Målet er at lederen skal sikre en god inngang med opplevd støtte i nye omgivelser så lederen er godt rustet til fremtidige ledelsesutfordringer og muligheter.

Agnelli AS

Nyhetsbrev

Kontakt

Tlf. 952 23 555
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse

Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

Sosiale medier